ARTAŞ BEMAY ECLYPSE MASLAK PROJESİ ÇELİK ÇATI SÜSLERİ

ARTAŞ BEMAY’ın yüklenicisi olduğu Eclypse Maslak projesinin çelik çatı süslerinin kaynaklı imalatını ve montajını tamamladık.

SURYAPI METROGARDEN AVM

Hem projesini dizayn ettiğimiz hem de Gebze fabrikamızda kaynaklı imalatını yaptığımız SURYAPI tarafından gerçekleştirilen Çekmeköy Metrogarden AVM binası çelik konstrüksiyonu inşaasını tamamladık.


EN3834-2 Kaynaklı Ä°malat Serifikasyonumuz sebebiyle harfiyen uyguladıÄımız bir imalat prosedürümüz mevcuttur. Bu prosedürün amacı fabrikamıza hammadde tedarikçileri tarafından temin edilen malzemelerin belirli evrelerden geçirilerek yarı mamül ya da tam mamül aÅamalarının müÅteri ve yüklenici isteklerine, proje Åartlarına ve uluslararası standartlara uygunlugunu saÄlamaktır.

Ä°malat prosedürümüz kısaca aÅaÄıdaki gibi gerçekleÅir:
  • Kumlaması ve shopprimer boya uygulaması yapılmıŠmalzemeler ön imalata hazırlanır.
  • Ön imalatı yapılmıŠher parçanın üzerine izlenebilirliÄinin saÄlanabilmesi için ham maddenin heat ve poz numarası soÄuk damga ile aktarılır.
  • Ön imalatı biten parçalarda delik ve kaynak aÄzı açılması iÅlemleri varsa ilgili tezgahlara aktarılır.
  • Ön imalatı bitmiÅ parçaların fit-up iÅlemi gerçekleÅtirilir.
  • Kalite kontrol tarafından projede belirtilen ölçü ve toleranslara göre fit-up iÅleminin yapılıp yapılmadıÄı kontrol edilir.
  • Kalite kontrol tarafından kontrol edilen parçalar, kaynak operasyonu için tezgahlara gönderilir ve kaynak prosedürü hususunda kaynakçılara WPS ile bilgi verilerek kaynaÄın yapılması saÄlanır.
  • TemizliÄi biten imalatların sözleÅmede belirtildiÄi takdirde müÅteri kalite kontrol bölümünce de son kontrolleri yapılır. Parçalar boya prosedürü ya da boya spesifikasyonuna göre boyanır. Boyanan parçalar tekrar kalite kontrol tarafından kontrol edilir.
  • BoyanmıŠparçalar uygun istifleme ve koruma yöntemi ile stok alanında muhafaza edilir.
  • Paketleme ve sevkiyat prosedürüne uygun olarak sevkiyatı yapılır.
Roll-former makinamızda S460 kalitesine kadar galvanizli hafif çelik profiller üretebilmekteyiz.
Roll-forming makinamızdan çıkan her profil de aynı Åekilde takip edilebilirlik için iÅaretlenir ve kalite kontrol ekibi tarafından boyutları kontrol edilir.