ARTAŞ BEMAY ECLYPSE MASLAK PROJESİ ÇELİK ÇATI SÜSLERİ

ARTAŞ BEMAY’ın yüklenicisi olduğu Eclypse Maslak projesinin çelik çatı süslerinin kaynaklı imalatını ve montajını tamamladık.

SURYAPI METROGARDEN AVM

Hem projesini dizayn ettiğimiz hem de Gebze fabrikamızda kaynaklı imalatını yaptığımız SURYAPI tarafından gerçekleştirilen Çekmeköy Metrogarden AVM binası çelik konstrüksiyonu inşaasını tamamladık.
Dünya çapında inÅaat sektöründe kendine saÄlam bir yer edinmiÅ, son yıllarda ülkemizde de kullanımı yaygınlaÅmaya baÅlayan, soÄukta ÅekillendirilmiÅ galvanizli hafif çelik malzemeler kullanılarak yapılan imalatlar, klasik inÅaat tekniklerine çaÄdaÅ bir alternatif olmuÅtur. SaÄlam, hızlı ve ekonomik bir sistem olarak tercih edilen ve özellikle de deprem riski taÅıyan bölgeler için önerilen hafif çelik yapı sistemleri alanında da faaliyet gösteren Çeçen Ä°nÅaat, yurtiçi ve yurtdıÅı pazarlarda bu sistemle pek çok projeyi hayata geçirmiÅtir.

Çeçen Hafif Çelik Yapı Sistemleri, tüm hafif çelik kontrüksiyon ihtiyaçlarınızı en verimli Åekilde karÅılayabilmektedir.