ARTAŞ BEMAY ECLYPSE MASLAK PROJESİ ÇELİK ÇATI SÜSLERİ

ARTAŞ BEMAY’ın yüklenicisi olduğu Eclypse Maslak projesinin çelik çatı süslerinin kaynaklı imalatını ve montajını tamamladık.

SURYAPI METROGARDEN AVM

Hem projesini dizayn ettiğimiz hem de Gebze fabrikamızda kaynaklı imalatını yaptığımız SURYAPI tarafından gerçekleştirilen Çekmeköy Metrogarden AVM binası çelik konstrüksiyonu inşaasını tamamladık.

ETKÄ°LÄ° ZÄ°RAÄ° DEPOLAMA ÇÖZÜMLERÄ° GELÄ°ÅTÄ°RÄ°YORUZ
Sizin için önemli olan herÅey bizim için de önemlidir...


Günümüzde çelik yapılar, sahip oldukları pek çok avantaj sebebiyle zirai alanda da gitgide daha çok talep görmektedir.

Seralardan zirai araç gereç depolarına, her türlü hayvan barınaklarından saman ve yem depolarına pek çok ihtiyaç için kullanılabilen hafif çelik yapıların baÅlıca avantajları aÅaÄıda sıralanmıÅtır:
  • Alev almaz
  • Hızlı ve kolay montaj
  • TaÅınabilirlik
  • Zorlu hava Åartlarına ve depreme dayanıklılık
  • Böcek ve haÅerata karÅı dayanıklılık
  • Ekonomik