ARTAŞ BEMAY ECLYPSE MASLAK PROJESİ ÇELİK ÇATI SÜSLERİ

ARTAŞ BEMAY’ın yüklenicisi olduğu Eclypse Maslak projesinin çelik çatı süslerinin kaynaklı imalatını ve montajını tamamladık.

SURYAPI METROGARDEN AVM

Hem projesini dizayn ettiğimiz hem de Gebze fabrikamızda kaynaklı imalatını yaptığımız SURYAPI tarafından gerçekleştirilen Çekmeköy Metrogarden AVM binası çelik konstrüksiyonu inşaasını tamamladık.


1970 yılında proje ofisi olarak faaliyete baÅlanmıÅ; 1988 yılında kurulan Çeçen Mühendislik ve Ä°nÅaat Ltd. Åti. mühendislik ve dizayn iÅlerinin yanısıra taahhüt iÅlerine de girmiÅtir. 2001 yılında büyüyerek ve kabuk deÄiÅtirerek Çeçen Ä°nÅaat ve Enerji Sistemleri A.Å. adı alınmıÅtır.

Gerek depremde zarar görmüÅ binaların onarım ve takviyelerinde, gerek tarihi binaların restorasyonunda gerekse deprem ve rüzgar yüklerine dayanıklı endüstriyel yapıların tasarımı ve inÅasında bugüne kadar tamamlanan projeler, Çeçen Ä°nÅaat’ı alanında ayrıcalıklı kılmıÅtır.

Dünya çapında inÅaat sektöründe kendine saÄlam bir yer edinmiÅ, son yıllarda ülkemizde de kullanımı yaygınlaÅmaya baÅlayan, galvanizli hafif çelik malzemeler kullanılarak yapılan imalatlar, klasik inÅaat tekniklerine çaÄdaÅ bir alternatif oluÅturmaktadır. Dünya yapı endüstrisini yakından izleyen Çeçen Ä°nÅaat, hızlı ve ekonomik bir sistem olarak tercih edilen ve özellikle de deprem riski taÅıyan bölgeler için önerilen galvanizli hafif çelik yapı sistemleri alanına da girmiÅ; yurtiçi ve yurtdıÅı pazarlarda kendi özel tasarımlı sistemiyle pek çok projeyi hayata geçirmiÅtir.

2010 yılında Gebze’deki üretim tesislerindeki makina parkı geniÅletilerek aylık 2.000 ton çelik imalatı kapasitesine ulaÅılmıÅtır.

Ä°nÅaat sektöründeki tüm yeniliklerin yakın takipçisi olarak deneyimli teknik kadrosu ile bir yandan müÅterilerinin beklentilerini en iyi biçimde karÅılarken, diÄer yandan da en güvenli ve ekonomik çözümü en uygun zamanda retmeyi kendisine ama edinmistir.

Çeçen insaat, bugünkü dinamik ve modern profilini teknoloji-merkezli yönetimine ve uluslararasi standartlara baÄliliÄina borçludur. Mükemmelliyeti hizmet anlayıÅı ve derin inÅaat mühendisliÄi bilgisi ile her zaman gurur duyar. Sunulan geniÅ kapsamlı projelendirme ve dizayn, çelik konstrüksiyon imalatı ve montajı, genel müteahhitlik ve danıÅmanlık hizmetlerinin tümünde hedef hep gerçekleÅtirilen kaliteli iÅlerle müÅteri beklentilerini aÅmaktır.